خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) 30 فروردين 1388 ساعت 10:15 https://www.ibna.ir/fa/naghli/37708/همه-چيز-درباره-پاكستان -------------------------------------------------- عنوان : همه چيز درباره «پاكستان» -------------------------------------------------- چاپ اول كتاب «پاكستان» تاليف گروهي از مولفان وزارت امورخارجه از سوي دفتر مطالعات سياسي و مركز چاپ و نشر وزارت امور خارجه منتشر شد.\ متن : به گزارش خبرگزاري كتاب ايران (ايبنا)، اين اثر به بررسي موقعيت سياسي، جغرافيايي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي كشور پاكستان مي‌پردازد. بر اساس مطالب کتاب، سياست خارجي پاكستان از ابتداي استقلال تحت تاثير روابط با همسايگان به ويژه هند و افغانستان قرار دارد. قدرت اقتصادي، سياسي و نظامي هند چند برابر پاكستان بوده و همواره تهديدي براي اين كشور به شمار ‌رفته است. هند از ديرباز مي‌كوشد در روابط خارجي با ديگر كشورها، متحداني براي دفاع و حمايت به دست آورد. در بخشي از كتاب با عنوان « دولت‌هاي فدرال» آمده است: «قدرت اجرايي حكومت به موجب قانون اساسي 1973 به نام رييس جمهور و توسط دولت فدرال مركب از نخست وزير و وزراي دولت فدرال اعمال مي‌گردد. نخست وزير و وزراي كابينه فدرال در مقابل مجلس ملي مسووليت دسته جمعي داشته و در صورت صدور راي عدم اعتماد عليه نخست وزير از طرف مجلس ملي، نخست وزير و كليه وزرا بركنار شده تلقي مي‌گردند.»  اين اثر در 10 فصل با عنوان‌هاي «جغرافياي طبيعي و اوضاع اقليمي»، «جغرافياي انساني»،«جغرافياي سياسي»،«اديان و مذاهب»، «اوضاع اجتماعي»، «رسانه‌هاي گروهي»، «اوضاع اقتصادي»،« حكومت، سازمان‌هاي اداري و سياسي» و«روابط خارجي و روابط» به رشته تحرير در آمده است. چاپ اول كتاب «پاكستان» از سوي مركز چاپ و نشر وزارت امورخارجه در شمارگان 1000 نسخه، 336 صفحه و بهاي 35000 ريال راهي بازار كتاب ش