خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) 6 بهمن 1400 ساعت 20:42 https://www.ibna.ir/fa/gallery/317754/3/چهارمین-روز-نمایشگاه-مجازی-کتاب-ایبنا -------------------------------------------------- عنوان : چهارمین روز نمایشگاه مجازی کتاب در ایبنا -------------------------------------------------- سلسله نشست های چهارمین روز نمایشگاه مجازی کتاب تهران امروز 6بهمن ماه ۱۴۰۰ با حضور کارشناسان و صاحب نظران حوزه کتاب برگزار شد. متن