خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) 20 آبان 1397 ساعت 9:30 https://www.ibna.ir/fa/tolidi/267345/کندوکاوی-زندگی-تهیدستان-انقلاب-اقتصادی -------------------------------------------------- از سوی نشر آگاه عنوان : کندوکاوی در زندگی تهیدستان پس از «انقلاب اقتصادی» «زندگی روزمره تهی‌دستان شهری» کتاب شد -------------------------------------------------- مولف کتاب خود را کندوکاوی در زندگی تهیدستان پس از «انقلاب اقتصادی» در ایران (حدفاصل سال‌های 1390 تا 1392) و تهاجم بازار معرفی کرده است. متن : به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) نشر آگاه کتاب «زندگی روزمره تهی‌دستان شهری 1390- 1392» نوشته علیرضا صادقی را منتشر کرد.   مولف کتاب خود را کندوکاوی در زندگی تهیدستان پس از «انقلاب اقتصادی» در ایران (حدفاصل سال‌های 1390 تا 1392) و تهاجم بازار معرفی کرده است. این کتاب که در هفت فصل منتشر شده است، متن منقح شده پایان‌نامه دکترای نویسنده در دانشگاه تهران بوده است. نویسنده در مقدمه کتاب نوشته است: «آنچه در این کتاب قصد دارم به آن بپردازم شرح و بسط این مطلب است که زندگی تهی‌دستان شهری پویاتر و پیچیده‌تر از آن است که با ترمینولوژی دووجهی تسلیم/ جنبش اعتراضی تحلیل و داوری شود. گروه‌های فاقد امتیاز اگرچه از حق چانه‌زنی سازمان‌یافته و نمایندگی سیاسی راستین برای دفاع از منافعشان محروم شده‌اند، پذیرندگان سربه‌راه و منفعل فرامین فرادستان هم نیستند، بلکه به نحوی متناسب و منعطف با شرایط سیاسی و اجتماعی زمانه در برابر «سیه‌روزی برنامه‌ریزی‌شده» مقاومت می‌کنند. بر این مبنا کوشیده‌ام تا با روش رخدادنگاری از پائین، استراتژی‌ها و شیوه‌های عمل تهی‌دستان را برای ادامه‌ی بقا و بهبود بخشیدن به زندگی‌شان روایت کنم و نشان دهم که اجتماعات و جمعیت‌های پراکنده تهی‌دستان با تلاش‌های معمولی و پیش پا افتاده روزمره نقش خود را بر تغییرات اجتماعی وسیع‌تر حک کرده‌اند.» عنوان فصل‌های هفت‌گانه کتاب عبارت است از: نظریه و روش، پوپولیسم نولیبرال، خیره‌ای شدن بقا، دفاع از روشنایی خانه‌ها، خودمانی‌سازی بازار، پیشروی در روزهای سخت، موتورسواران معیشتی، بازاری شدن فزاینده قلمروهای غیررسمی. کتاب «زندگی روزمره تهی‌دستان شهری» در 550 نسخه و 284 صفحه با قیمت 35000 تومان از سوی نشر آگاه منتشر شده اس