خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) 19 دی 1389 ساعت 11:41 https://www.ibna.ir/fa/naghli/93020/تجبر-تعریف-جدیدی-طنز-ارائه-می-کند -------------------------------------------------- عنوان : تجبر تعریف جدیدی از طنز را ارائه می‌کند -------------------------------------------------- نیما تجبر، پژوهشگر، کتابی با عنوان «نظریه طنز در بنیاد متون برجسته طنز فارسی» را آماده انتشار دارد که در این اثر به ارائه تعریف جدیدی از طنز و تدوین نظریه طنز پرداخته است.\ متن : تجبر در گفت و گو با خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا) گفت: نظریه طنز در بنیاد متون برجسته طنز فارسی عنوان کتابی پژوهشی است که در آن به چگونگی رواج اصطلاح طنز در زبان فارسی و تعریف طنز پرداخته ام. وی با تاکید بر این که آن چه امروز با نام طنز می شناسیم به تغییرات اساسی نیاز دارد اظهار داشت: در این کتاب انواعی را برای طنز متصور شده ام و این پیشنهاد را مطرح کرده ام که براساس تعریف جدیدی که از طنز ارائه می دهیم، خانواده آن باید گسترش یابد. به عبارت دیگر طنز را از معنای محدود خودش خارج کرده ام. این پژوهش گر به واژه طنز در زبان انگلیسی اشاره و تصریح کرد: به طورکلی طنز از واژه satire گرفته شده و معنای انتقادی آن بیشتر مدنظر است. در این کتاب من سعی داشتم این معنا را گسترده تر کنم و معنای آن را مطابق واژه انگلیسی humor قرار دهم. وی افزود: برهمین اساس به نظریه های طنز در ادبیات اروپایی از جمله در حوزه زبان شناختی و غیر زبان شناختی اشاره داشته ام و براساس تحلیل آثار و متون برجسته نظریه جدیدی درباره طنز ارائه کرده ام. تجبر معتقد است مترجمان و افرادی که با ادبیات اروپا در دهه های 30 و 410 آشنا شده اند تعریف طنز را از واژه satire برگرفته اند و درباره این مسئله توضیح داد: مترجمان در آن دوره باید این اصطلاح را معنا می کردند و برهمین اساس با استفاده از فرهنگ های تخصصی و عمومی انگلیسی به تعریف آن پرداخته اند. بنابراین معنای طنز در زبان فارسی تنها ترجمه ای از یک واژه انگلیسی و نه براساس اندیشه و تحلیل این اصطلاح است. وی درباره برخی از متونی که در تدوین این نظریه طنز از آن ها بهره گرفته است اظهار داشت: دیوان سوزنی سمرقندی، کلیات عبید زاکانی، لطایف الطوائف فخرالدین علی صفی، تذکره یخچالیه از مذهب اصفهانی وکاریکلماتورهای پرویز شاپوربرخی از متونی هستند که در تدوین نظریه جدید طنز آن ها را تحلیل و بررسی کرده ام. کتاب نظریه طنز در بنیاد متون برجسته طنز فارسی آماده انتشار است و ناشر احتمالی آن یکی از دو انتشارات کندوکاویا نشانه خواهد بود. نیما تجبر دانشجوی دکترای رشته زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه فردوسی مشهد است. وی کارشناسی ارشد خود را در رشته زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه فردوسی مشهد و کارشناسی خود را از دانشگاه شهید بهشتی اخذ کرده است. ز آواز ابریشم و بانگ نی(نگاهی به موسیقی رزم، بزم و شکار در شاهنامه فردوسی) نخستین کتاب تجبر است که توسط نشر آگاه منتشر شد. وی همچنین بازنگری و تصحیح انتقادی گلستان سعدی را بر اساس نسخه های موجود از این اثر در دست دارد.