خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) 10 تير 1399 ساعت 11:25 https://www.ibna.ir/fa/gallery/292021/1/انتشارات-فرهنگ-معاصر-روایت-تصویر -------------------------------------------------- عنوان : انتشارات «فرهنگ معاصر» به روایت تصویر -------------------------------------------------- خبرگزاری کتاب ایران قصد دارد در راستای حمایت از صنف کتابفروشان، به معرفی و انتشار گزارش تصویری از آنان بپردازد. گزارش پیش رو، روایتی تصویری از انتشارات «فرهنگ معاصر» در خیابان فریمان است. متن :