خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) 3 شهريور 1388 ساعت 16:12 https://www.ibna.ir/fa/naghli/48372/انتشار-داستان-های-فلسفی-جهان-ترجمه-ترانه-وفایی -------------------------------------------------- عنوان : انتشار داستان‌های فلسفی جهان با ترجمه ترانه وفایی -------------------------------------------------- «داستان‌هاب فلسفی جهان» عنوان کتابی از میشل پیکمال است که با ترجمه ترانه وفایی به بازار نشر آمده و در مجموع شامل 60 داستان کوتاه قدیمی است./ متن : به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)،داستان های این مجموعه را پیکمال از منابع مختلف جمع آوری کرده و علاوه بر ارایهآنها، در متنی با عنوان درکارگاه فیلسوف به تشریح بعد فلسفی هرکدامپرداخته است. پیکمال در مقدمه کتاب از داستان های فلسفی به عنوان محرکی برای بزرگ شدن وگسترش دیدش نسبت به جهان یاد می کند. او می گوید: فلسفه ما در غرب بدبختانه از نظر داستان قوی نیست. از این رو ترانه وفایی، مترجم این اثر در مقدمه خود بر این نکته اشاره دارد که پیکمال شرق را مهد حکایت و روایت مي داند. وفایی می افزاید: میشل پیکمال خواندن این کتاب را به هر فردی توصیه می کند تا بتوانید به مسائل عمیق تری در فلسفه پی ببرد. مترجم این کتاب، بيان داشت: بخش در کارگاه فیلسوف کتاب، شامل جزئيات نگاه پیکمالبه عنوان کسی که از دنیای غرب دنیای شرق را می نگرد، برایمخاطب ايراني ایجاد جذابیت می کند. بوسفال و اسکندر، آنتیگون، تراز و جامعه اش، جوجه تیغی ها، صاحب باغ، فرشته و مرگ و شاه لنگ عنوان برخی از داستان های این مجموعه اند. ترانه وفایی، مترجم اين كتاب از زبان فرانسه به فارسی، دانش آموخته رشته ادبیات تطبیقی از دانشگاه سوربن پاریس است. کتاب داستان های فلسفی جهان، در ۲۵۰۰ نسخه و با قیمت ۳۵ هزار ریال توسط انتشارات او به چاپ رسیده است.