خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) 21 ارديبهشت 1401 ساعت 19:10 https://www.ibna.ir/fa/shortint/321334/نمایشگاه-کتاب-بزرگ-ترین-رویداد-فرهنگی-کشور-توجه-ویژه-صدا-وسیما-تبلیغ -------------------------------------------------- معاون سیمای سازمان صداوسیما جمهوری اسلامی ایران مطرح کرد: عنوان : نمایشگاه کتاب بزرگ‌ترین رویداد فرهنگی کشور است/ توجه ویژه صدا‌وسیما به تبلیغ نمایشگاه -------------------------------------------------- محسن برمهانی، معاون سیمای سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران در بازدید از نمایشگاه کتاب تهران گفت: نمایشگاه کتاب بزرگ‌ترین رویداد فرهنگی کشور است که هزاران نفر دست به قلم شدند و اندیشه‌های خود را در کتاب‌ها جای دادند. این رویداد به شکل ویژه باید در شبکه‌های مختلف صداوسیما مورد توجه قرار بگیرد.  متن : محسن برمهانی، معاون سیمای سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران در بازدید از سی‌وسومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران به خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) گفت: مهم‌ترین رویداد فرهنگی کشور در حال برگزاری است، رویدادی که در آن 110 هزار عنوان کتاب منتشر شده که 70 هزار عنوان آن جدید است. وی افزود: نمایشگاه کتاب بزرگ‌ترین رویداد فرهنگی کشور است که در یک سال هفتاد هزار نفر دست به قلم شدند و اندیشه‌های خود را در کتاب‌ها جای دادند. این رویداد به شکل ویژه باید در شبکه‌های مختلف صداوسیما مورد توجه قرار بگیرد.  برمهانی درباره ضرورت تبلیغ برای نمایشگاه کتاب از سوی صداوسیما گفت: تمام مدیران صداوسیما در اینجا جمع شدند برای این‌که بهترین پوشش را از این رویداد فرهنگی داشته باشند.  سی‌وسومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران با شعار «با کتاب سلامتیم» از 21 اردیبهشت تا 31 اردیبهشت به صورت فیزیکی و مجازی در حال برگزاری اس