خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) 3 دی 1386 ساعت 11:41 https://www.ibna.ir/fa/naghli/13361/تنهايي-هاي-مرد-دوم-سورئالیسم -------------------------------------------------- همزمان با سالمرگ لویی آراگون عنوان : تنهايي‌هاي مرد دوم سورئالیسم -------------------------------------------------- لویی آندریو، معروف به لویی آراگون، رمان‌نویس و شاعر سورئالیست فرانسوی،‌ ۲۵ سال پیش در ۲۳ دسامبر ۱۹۸۲،‌ دیده از جهان فروبست. او به همراه آندره برتون از بنیانگذاران مکتب سورئالیسم ادبی بوده‌ است. متن : به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، لویی آندریو، معروف به لویی آراگون، در ۳ اکتبر ۱۸۷۹ در پاریس متولد شد. پدرش که از صاحب منصبان عالی رتبه جمهوری سوم فرانسهبود، پسر خودرا به فرزندی نپذیرفت و او با مادر و مادربزرگش بزرگ شد. وی در ۱۹۱۶ به دانشکده پزشکی رفت، اما سه سال بعد به سربازی فراخوانده شد و همانجا بود که آشنایی اش با دانشجوی دیگری به نام آندره برتون مقدمه ای شد تا بعدها نهضت سورئالیسم را باهمپایه گذاری کنند. آراگون در میانه دهه ۱۹۲۰ از پزشکی دست کشید و در ۱۹۳۰ به کنگره نویسندگان انقلابی مسکو رفت. درروسيه سورئالیسممحکوم شد و آراگون همهیچ مخالفتی با اين محكوميتنکرد.این رفتار او رنجش برتون را به دنبال داشت و موجب اختلاف آن دو شد. این شاعر دراوایل دهه ۳۰با "الزا تریوله" خواهر زن مایاکوفسکی، نویسنده روس،ازدواج کرد و از این زمان به بعد، تقریبا تمام اشعار او درباره همسرش سروده شدهاست. آراگون در ۱۹۳۱ رسما پیوند خود را با سورئالیسم قطع کرد و به فعالیت های سیاسی و اجتماعی پرداخت. وی ۲۵ سال پیشدر ۱۹۸۲ میلادی، در سن ۸۵ سالگی، دیده از جهان فروبست. ماجراهای تلماک (۱۹۲۲)، زارع پاریس (۱۹۲۶)، مهبل ایرن (۱۹۲۷)، مسافرین سلطنتی (۱۹۴۲) اورلین (۱۹۴۴)، هفته مقدس (۱۹۵۸)، هانری ماتیس (۱۹۷۱) و ماجراهای ژان فوتر لا بیت (۱۹۸۶) از جمله آثار او هستند. در ایران کتاب های:نامه های تیرباران شده، هفته مقدس و یادگار شهیدان، از جمله آثار این نویسنده اند که به فارسی ترجمه و منتشر شده اند. همچنین برخی از سروده های آراگون به صورت پراکنده، در مجموعه هایی که به شعر فرانسه می پردازند یا در نشریات ادبی، ترجمه و منتشر شده اند.