خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) 18 خرداد 1399 ساعت 11:58 https://www.ibna.ir/fa/tolidi/291572/مسئول-کانون-پرورش-فکری-دامغان-برگزیده-مهرواره-کشوری-نیایش -------------------------------------------------- عنوان : مسئول کانون پرورش فکری دامغان برگزیده مهرواره کشوری نیایش شد -------------------------------------------------- با نظر هیئت داوران، مسئول مرکز فرهنگی‌ هنری شماره دو کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان دامغان در ششمین مهرواره‌ی کشوری نیایش برگزیده شناخته شد. متن : به گزارش خبرنگار خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) درسمنان، با پایان یافتن داوری آثار رسیده به ششمین مهرواره کشوری نیایش، برگزیدگان این رویداد فرهنگی، هنری و ادبی ازسوی هیئت داوران اعلام و فاطمه سادات امیرفخریان مسئول مرکز فرهنگی ، هنری شماره دو کانون پرورش فکری دامغان در بخش متن ادبی این دوره از مهرواره موفق به کسب رتبه برگزیده شد. ششمین مهرواره نیایش پاییز سال 1398 با هدف پرورش حس دینی، ایجاد حس انس و الفت کودکان و نوجوانان با خداوند و همچنیننشانه های آفرینش و... در گستره کشوری ویژه مربیان و مخاطبان 8 تا 18 سال برگزار و علت تعویق اعلام اسامی برگزیدگان این مهرواره نیز مشکلات ناشی از شیوع بیماری کرونا ویروس عنوان شد. اختتامیه مهرواره ششم نیایش با مساعد بودن شرایط ناشی ازکرونا ویروس به صورت حضوری و در صورت نامساعد بودن شرایطبه صورت غیرحضوری برگزار و جوایز برگزیدگان به نشانی آن ها ارسال خواهد شد.