خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) 1 تير 1401 ساعت 17:09 https://www.ibna.ir/fa/gallery/323179/3/رونمایی-دو-کتاب-یک-اثر-عنوان-نبرد-مخفی-علیه-ایران-نیم-قرن-ناکامی -------------------------------------------------- عنوان : رونمایی از دو کتاب در یک اثر با عنوان «نبرد مخفی علیه ایران» و «نیم قرن ناکامی» -------------------------------------------------- دو کتاب در یک اثر با عنوان «نبرد مخفی علیه ایران» و «نیم قرن ناکامی»،از آخرین اثر انتشارات دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران با حضور علی لاریجانی،محمدحسین صفارهرندی و سید عباس صالحی در سالن حکمت کتابخانه ملی رونمایی شد. متن