خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) 18 مرداد 1395 ساعت 8:30 https://www.ibna.ir/fa/tolidi/239164/انتشار-کتابی-درباره-کریستال-های-فوتونی-همت-دانشگاه-تربیت-دبیر-شهید-رجایی -------------------------------------------------- عنوان : انتشار کتابی درباره کریستال‌های فوتونی به همت دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی -------------------------------------------------- فرامرز آشنای‌قاسمی، رئیس انتشارات دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی از انتشار کتاب «کریستال‌های فــوتـــونی افزاره‌ها، فیبرها، نانوساختارها و حسگرها» در این دانشگاه خبر داد. متن : دکتر فرامرز آشنای‌قاسمی، رئیس انتشارات دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری کتاب ایران‌(ایبنا) با اشاره به تازه‌های نشر این دانشگاه اظهار کرد: کتاب «کریستـال‌های فوتونی افزاره‌ها، فیبرها، نانوساختارها و حسگرها» نوشته مشترک دکتر سعید علیائی و مهندس احمد محب‌زاده بهابادی با مقدمه دکتر نصرت‌‌الله گرانپایه از کتاب‌های جدید دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی است.   وی در تشریح محتوای این کتاب افزود: کتاب «کریستال‌های فوتونی افزاره‌ها، فیبرها، نانوساختارها و حسگرها» در 11 فصل تدوین شده است. دو فصل ابتدایی کتاب شامل معرفی، مشخصه‌ها و روش‌های تحلیل کریستال‌های فوتونی اسـت.   قاسمی ادامه داد: طراحی و تحلیل افـزاره‌های کریستال فوتونی مانند فیبرهای کریستال فوتونی هسته هوا و هسته جامد، حسگرهای کریستال فوتونی زیستی، فشار، جابه‌جایی، و گاز مبتنی بر کریستال‌های فوتونی و تشدیدگرهای کریستال فوتونی موضوعات فصل‌های بعدی کتاب هستند.   رئیس انتشارات دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی گفت: کلیات حسگرهای کریستال فوتونی و مفاهیم رایج در آن‌ها در فصل پنجم آمده و پس از آن از فصل‌های ششم تا یازدهم انواع مختلفی از حسگرهای کریستال فوتونی بررسی شده است.   قاسمی با اشاره به توصیه دکتر گرانپایه به مخاطبان کتاب ادامه داد: دکتر گرانپایه به‌عنوان ویراستار کتاب بعد از تجلیل نویسندگان برای بهره‌گیری از مصوبات فرهنگستان زبان و ادب فارسی به دانشجویان، مطالعه این کتاب را توصیه می‌کند. فعالیت‌‌های علمی دکتر علیائی در عرصه تئوری به‌عنوان نویسنده از سوی ویراستار مایه هماهنگی و انطباق مناسب با تلاش سایر گروه‌ها دانسته شده است. وی درباره مباحث کتاب گفت: در این کتاب، تلاش شده تا با توجه به ظرفیت کتاب، مباحث روز کریستال‌‌های فوتونی به سادگی تشریح شود. مروری بر مفاهیم و کلیات کریستال‌های فوتونی، شرح مختصری از فیبرها و موجبرها، افزاره‌ها و نانوساختارهای کریستال فوتونی نیز بررسی شده است. عمده بحث این کتاب به حسگرهای کریستال فوتونی اشاره دارد که حاصل چند سال تدریس و پژوهش در آزمایشگاه تحقیقاتی نانوفوتونیک و اپتوالکترونیک اس