?> ?>خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) 12 آبان 1388 ساعت 14:11 https://www.ibna.ir/fa/report/53897/علي-محمدي-شفاعي-هنوز-تشخص-زباني-خود-نيافته -------------------------------------------------- در نقد «جمعه خيابان وليعصر» عنوان : علي محمدي: شفاعي هنوز تشخص زباني خود را نيافته است -------------------------------------------------- سينا علي‌محمدي در نشست نقد و بررسی مجموعه شعر «جمعه-خیابان ولیعصر» آرش شفاعی درباره زبان شعری این شاعر گفت: آرش شفاعي پس از چاپ سه مجموعه شعر، هنوز به تشخص زباني كه ما از او انتظار داريم نرسيده است. متن : به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)، در این نشست که بخش ابتدایی آن در ایبنا منتشر شد، پيش از اين كه سینا علي محمدي به سخنراني بپردازد، محمدزاده بيوگرافي او را قرائت كرد. سپس علي محمدي سخنانش را اين گونه آغاز كرد: من صحبت هايم را با كتاب شروع مي كنم، چون اين نقد كتاب است و نه فقط نقد شعرهاي آقاي شفاعي. وي پس از توصيف طرح جلد كتاب گفت: شناسنامه اثر حكايت از اين دارد كه شمارگان آن 1100 نسخه است. خود اين جاي تحليل دارد و بايد از ناشر بپرسيم كه چرا شعر شاعري در اندازه هاي آرش شفاعي كه شاعري تثبيت شده است (با اين كه دفتر شعر جوان اين كتاب را چاپ كرده؛ ولي او براي ما شاعري جوان و تازه کار نيست) بايد گفت اين شمارگان حتي اگر كتاب فقط براي اعضاي دفتر شعر جوان خريداري شود، كافي نيست. وي سپس به محتواي كتاب اشاره كرد و ادامه داد: شروع این مجموعه به احترام سليقه فيثاغورث است و شما در ابتداي كتاب با يك نام مواجه مي شويد؛ ما فيثاغورث را به عنوان بنيانگذار رياضي نوين مي شناسيم و مي دانيم كه او همه پديده ها را از ديدگاه رياضي تجزيه و تحليل مي كرده است. خوب دو بخشي هم كه آقاي شفاعي در كتاب مجزا كرده، يعني هندسه شهر كامل است و چهارراه هاي احتمال هر دو، تا حدودي مرتبطتند با شعر اول و گشايشي كه آقاي شفاعي براي كتاب انتخاب كرده اند. اين منتقد افزود: از طرفي وقتي من اين كتاب را تجزيه و تحليل كردم، اين بيم را داشتم كه نكند ما بیش تر با منطق رياضي و اعداد و منطق چهارچوب بندي شده و تعريف شده روبرو شویمتا با منطق مخيل و موزون و عاطفي و اجتماعي شعر (بهتر است بگويم منطق شعر تا منطق رياضي)؛ اما هرقدر جلوتر رفتم، چه در شعرهاي نيمايي چه سپيدها، به اين نتيجه رسيدم كه اين كتاب مي تواند به نوعي بيانگر دغدغه هاي واقعي آرش شفاعي باشد. علی محمدی ادامه داد: مجموعه اي كه به واسطه شغل آرش شفاعي كه روزنامه نگار است، به طور مستقيم با رسانه مرتبط است. اين مجموعه به نظر من كاملا مجموعه اي است كه مي توان از ديدگاه رسانه به آن نگاه كرد. حوزه تخصصي فعاليت ايشان در رسانه نيز يك حوزه اجتماعي است. نگاه ايشان همان تعريف معروف مارشال مك دوهان، تئوريسين معروف در حوزه رسانه را كه مي گويد پيام، يك رسانه است، به ذهن متبادر مي كند. وی همچنین گفت: شعر براي آرش شفاعي دقيقا به مثابه يك پيام است و به مثابه يك رسانه؛ حداقل در اين مجموعه و در چهارچوب اين مجموعه- كه در مهم ترين شعرش هفت شعر براي پايتخت مردي به نام آغامحمدخان قاجار است ما با شاعري طرف هستيم كه شعر برايش يك تريبون و يك رسانه است و حرف و پيامش را در قالب اين رسانه مي خواهد بيان كند. این شاعر اضافه کرد: در اين شعر صرف بحث هاي فرماليستي و بازي ها و شگردهاي زباني و صرف درگيركردن عاطفه مخاطب، همه زيرمجموعه اي است براي حرفي كه يك روزنامه نگار شاعر مي خواهد بيان كند و در خدمت يك روزنامه نگار شاعر قرار گرفته است. من براي اين ديدگاهم همين شعر بلند (نمي گويم هفت شعر) را شاهد مثال مي آورم. دقيقا اين شعر با منطق شاعرانه، يك گزارش توصيفي است با جوهره شاعرانه يك روزنامه نگار شاعر. وي ادامه داد: در اين شعر مي بينيم كه يك روزنامه نگار شاعر دوربينش را روي كولش انداخته و از شهري كه روزگاري پايتخت مردي به نام آغامحمدخان قاجار بوده، عكاسي كرده و اين گزارش توصيفي شاعرانه خلاق و مخيل او در زبان متجلي شده است. در بخش آزادي چون قصيده اي سنگين، من به ایجاز این ترکیب فکر می کنم؛ چون خيلي موجز و فشرده است و سنگيني و استواري در خود قصيده وجود دارد و اين سليقه شاعر است كه تصميم مي گيرد با آوردن ترکیب قصیده ای سنگین بر روي آن تاكيد كند. این منتقد سپس با خواندن شعر شنبه-میدان آزادی به نگاهي كه شاعر به ميدان آزادي به عنوان يك روزنامه نگار دارد اشاره کرد و گفت: نگاهي كه شاعر به عنوان يك رسانه به شعر دارد، باعث می شود شعر مخاطبان بيشتري را به خود جذب كند؛ مثل اين كه در ميدان آزادي و در گوشه و کنار آن چه مي گذرد. برخلاف دوستمان آقاي هاتف كه سعي داشتند با نگاه تاويل پذيري با اين شعر برخورد كنند و چند مفهوم براي آن در نظر بگيرند، من صرفا به عنوان يك گزارش توصيفي به آن نگاه مي كنم و آزادي را همان برج آزادي و ميدان آزادي در نظر مي گيرم كه حالت افراشته و ايستاده دارد. علی محمدی سپس درباره شعر یکشنبه- ميدان انقلاب گفت: در اين جا علاوه بر گزارش توصيفي، شاعر قدرت شاعرانگي خود را نشان مي دهد آن جا كه مي گويد تر دامني اگر/ لب تر كن و شاعر آگاهانه زبان را در اختيار گرفته است. وی همچنین درباره شعر دوشنبه- ميدان فردوسي اظهار داشت: اينجا دقيقا شعر در اين بند دو نگاه متفاوت را به فردوسي و ميدان فردوسي دارد. يكي نگاه به فردوسي كه آن بالا نشسته و ديگري نگاهي كه فردوسي از آن بالا شهر را مي نگرد. شاعر به کلی در اين شعر معضلات اجتماعي شهر را عنوان مي كند. این منتقد درباره شعر سه شنبه- خاك سفيد نیز گفت: این شعر كاملا فضاي توهم گونه ای كه در آن منطقه وجود دارد را تداعي مي كند. وی سپس درباره چهارشنبه- ميرداماد تصریح کرد: این شعر اشاره به معضلات دختران خياباني دارد؛ ولي شاعر در آن بيش از هرچيز در واج آرايي فلس فلسفه و ماهيت ماهي و بازي اي كه با تور و عروس انجام داده، قدرتي چندوجهي در استفاده از كاركردهاي زباني را نشان مي دهد و علاوه بر آن پيام رسانه اي خود را نيز ايلاغ مي كند. علي محمدي درباره پنج شنبه- ورزشگاه آزادي گفت: اين بند مي توانست بهتر و خلاقانه تر پرداخته شود؛ ولي تنها به هياهو و معضلات اجتماعي سرخ و آبي اشاره دارد. وي همچنين درباره جمعه- خيابان وليعصر اظهار داشت: خيابان وليعصر كه با نام مبارك حضرت بقيةالله مزين شده و به قول شاعر بعد از ظهر ها بويي از معنويت اين نام در آن نام ديده نمي شود. شايد جوي قرمز در اين خيابان اشاره اي دو پهلو باشد كه مي تواند سنگ فرش هاي قرمز اين خيابان باشد و يا تشبيه و اضافه آن با خون، يك تصوير سازي زيبا ايجاد مي كند. وي در انتهاي تحليلش از اين شعر بلند گفت: من فكر مي كنم اين هفت شعر از موفق ترين شعرهاي رسانه اي ما است؛ اگر با اين تحليل به آن پرداخته شود، شايد بتواند يك ژانر خوب براي سرودن شعر باشد و اين نوع نگاه به شاعر كمك كند. این شاعر سپس به طور مختصر به چند نکته در شعر ارش شفاعی این گون اشاره کرد: در سطر من طبل طوفان را به موسيقي ملايم باد ترجيح مي دهم شاعر خودش را معرفي مي كند. من اين نقد را به اين مجموعه دارم كه اجتماعي زده است و رويكرد عاشقانه و تغزل آرش شفاعي در آن ديده نمي شود؛ درحالي كه ما او را غزل سرایی مي دانیم كه جوهره اصلي شعرش تغزل است- ولي اين جا حتي وقتي از عشق صحبت مي كند، ناگهان سر از مرگ درمي آورد. همچنین مي خندم، مي رقصم و مي چرخم مرا به ياد چنين گفت زرتشت نيچه مي اندازد؛ ولي به قول نزار قباني شعر انتظار چيزي است كه انتظارش نمي رود. نكته ديگر دايره واژگاني شاعر است كه واژه هاي آركائيك را در كنار واژه هاي دم دست امروزي قرار مي دهد؛ مثل شعري كه براي شاملو گفته و به خوبي واژه هاي متفاوت را در كنار هم قرار داده است. علی محمدی در انتهای سخنانش گفت: متاسفانه آرش شفاعي پس از چاپ سه مجموعه شعر، هنوز به تشخص زباني كه ما از او انتظار داريم نرسيده است. حبيب محمدزاده، نويسنده و منتقد نیز در این نشست درباره مجموعه شعر آرش شفاعی توضیح داد: جمعه ـ خيابان وليعصر، مجموعه شعر آرش شفاعي است كه در دو بخش شامل هندسه شهر كامل است با 24 شعر سپيد و چهارراه هاي احتمال با 8 شعر نيمايي ، در مجموع در 76 صفحه به طبع رسيده است. پيش از اين مجموعه هاي تهران شبيه هر شب ديگر سياه بود توسط نشرسوره مهر، تا فراسوي رفتن توسط نشر مديا و تكه هاي سرب در دهانم توسط نشر صرير نیز از او منتشر شده است. وي ادامه داد: همچنين شفاعي خاطرات حج خود را با عنوان سنگ در سرزمين آينه ها و يادنامه ي احمد زارعي را با عنوان گريه پنهان در دستور كار خود قرار داده است. شفاعي متولد سال 1354 در مشهد است و چند سالي است كه ساكن تهران شده، تحصيلاتش را در رشته كارشناسي برق ادامه داد و تاكنون خبرنگار گروه ادب و هنر، خبرنگار سياسي، معاون گروه اجتماعي و دبير سرويس اجتماعي بوده است. اين نويسنده افزود: شفاعي برنده جشنواره شعر دانش آموزي، نفر اول مسابقه شعر عطر شهادت در سال 80، رتبه نخست مسابقه سراسري شعر حج سال 83 و برنده جايزه شب هاي شهريور سال 84 است. وي در ادامه سخنان شفاعی درباره این مجموعه را نقل کرد که گفته است: اصلا به خاطر طرح جلدش هم كه شده كتاب جمعه ـ خيابان وليعصر را مي خريد. شك ندارم، اما بعد كه صفحاتش را ورق زديد و شعرها را خوانديد، به انتخاب خود آفرين مي گوييد. محمدزاده ادامه داد: شفاعي به جد معتقد است كه در اين مجموعه، شور به زندگي و مبارزه براي آن در تك تك شعرها نهفته و عيان است و در ستايش زيبايي، در ستايش صلح و زندگي و داراي رگه هاي اجتماعي قوي است. نويسنده كتاب جمعه ـ خيابان وليعصر در جايي پرسيده است: فكر مي كنيد وظيفه يك هنرمند، مثلا يك شاعر چيست؟ لابد مي گوييد او وظيفه دارد آثار هنري خوب و كاملي بيافريند. اشتباه مي كنيد؛ چون در ايران، يك شاعر علاوه بر اين كه اثري را مي آفريند، بايد خودش آن اثر را به چاپ برساند و خودش نيز آن را توزيع كند! این منتقد سپس برای شناخت وابستگي ها و علاقه هاي آرش شفاعي در نقد مجموعه شعر جمعه ـ خيابان وليعصر به شعرهايي كه تقديم شده اند این گونه اشاره کرد: حسين تقديسی، شاعر كتاب ماه مي رقصد بر پله اي از آفريقا در 53 صفحه از نشر پاندا، او شاعري سنتي است و هيچ ابايي هم ندارد كه به روشني، وابستگي اش را به گزاره هاي مربوط به شعر كهن نشان دهد. وي درباره شیر پنج شیر توضيح داد: شير پنج شير، يا همان احمد شاه مسعود كه كودتاي خلق و تجاوز روس ها به افغانستان، او را به چهره مشهوري مبدل ساخت و به او اين لقب را داد؛ چون به گمان عده اي، چند بار توانست حملات روس ها بر پنج شير را به تنهايي دفع کند. هفته نامه تايم در تاريخ 11 جون 1984 نوشته است: سه هفته پيش از آن كه تانك هاي شوروي (براي جنگي نابود كننده عليه مسعود) به حركت درآيند، ماهواره هاي آمريكايي حركات مذكور را تحت نظر داشتند و اين، عوامل امريكايي را قادر ساخت تا از تهاجم قريب الوقوع روس ها، مجاهدين را آگاه سازند. سي آي اي به احمدشاه مسعود چهل فرستنده راديويي قابل حمل داده بود كه دريافت پيام هاي وي را ممكن مي ساخت. محمدزاده با اشاره به شعري كه به شاملو تقديم شده گفت: الف ـ بامداد، متولد 21 آذر 1304تهران، خانه شماره 134 خيابان صفي عليشاه، وي 2 مرداد 1379 درگذشت و در امامزاده طاهر كرج دفن شد. پدرش حيدر نام داشت كه تبار او به گفته احمد شاملو در شعر من بامدادم از مجموعه مدايح بي صله به اهالي كابل برمي گشت. مادرش كوكب، از قفقازي هايي بود كه انقلاب بلشويكي1917 روسيه، خانواده اش را به ايران كوچاند. اين منتقد افزود: دوره كودكي را به خاطر شغل پدر كه افسر ارتش بود و هر چند وقت را در جايي به ماموريت مي رفت، در شهرهايي چون رشت، سميرم، اصفهان، آباده و شيراز گذراند. به همين دليل شناسنامه او در شهر رشت گرفته شده و محل تولدش در شناسنامه، رشت است. در سال 1332 بعد از كودتاي 28 مرداد به علت اختناق سياسي موجود، مجموعه اشعار آهن ها و احساس توسط پليس در چاپ خانه سوزانده مي شود و با يورش ماموران به خانه او ترجمه طلا در لجن اثر ژيگموند موريس و بخش عمده كتاب پسران مردي كه قلبش از سنگ بود اثر موريوكايي همراه با تعدادي داستان كوتاه نوشته خودش و يادداشت هاي كتاب كوچه از ميان مي رود. با دستگيري مرتضي كيوان نسخه هاي يگانه اي از نوشته هايش از جمله مرگ زنجره و سه مرد از بندر بي آفتاب توسط پليس ضبط مي شود كه ديگر هرگز به دست نمي آيد. محمدزاده در ادامه به ماجرای آغامحمدخان قاجار اشاره كرد و گفت: همه مردم كرمان بر آن عقيده بودند كه قشون شاه قاجار در سرماي زمستان كرمان دوام نخواهد آورد و سرانجام مجبور به ترك آن ديار خواهد شد. براي همين هر شب شعر مي خواندند و فحش هاي ركيكي به شاه قجر نسبت مي دادند. به دستور خان قاجار شهري پيرامون شهر كرمان به صورت موقت ساخته شد تا در سرماي زمستان نيز محاصره ادامه يابد. قحطي شهر را فرا گرفت، سپس حمله عمومي و قتل و تعرض به نواميس و درآوردن بيست هزار چشم آغاز شد. او پس از فتح كامل جنوب ايران در واقع مقر حكم راني خويش را در تهران نهاد و آن را دارالخلافه ناميد؛ در حالي كه پايتخت وي هنوز ساري بود. در سال 1200 هجري قمري تهران بعد از چندي مقاومت گشوده شد. با اين وجود، تهرانيان از دم تيغ جان بدر بردند؛ شايد از آن رو كه اندكي پيش تر بيماري وبا، كارشان را ساخته بود. وي افزود: سپس آغا محمدخان با سپاهي گسترده عازم قفقاز شد تا حاكمان آن جا را مطيع خويش سازد. در آن جا با مقاومت سرسختانه ابراهيم خليل خان جوانشير حاكم شوشي مواجه شد و سرانجام دست از محاصره اين شهر برداشت و به تفليس رفت. حاكم تفليس شهر را رها كرده و گريخت، آغامحمدخان دستور ويران كردن قسمتي از شهر و قتل عام مردم را داد و بارديگر سربازان وي در اين شهر به دستور او به تجاوز به ناموس مردم دست زدند. تمام كليساهاي شهر ويران شد و روحانيون مسيحي دست بسته به رود ارس انداخته شدند. در نهايت آغا محمدخان با پانزده هزار تن از دختران و حتي پسران شهر كه آنان را به اسارت گرفته بود به تهران بازگشت. اينان براي سوءاستفاده جنسي و نيز براي بردگي به ثروتمندان فروخته شدند. محمدزاده سپس با اشاره به شعرماه سربلند من گفت: احمد كاظمي، در سن 18سالگي در صف مبارزين جنوب لبنان حضور پيدا كرد. او بعد از پيروزي انقلاب اسلامي جزء اولين كساني بود كه به سپاه پاسداران پيوست و از فرماندهان مدير و خلاق بود. با شروع جنگ تحميلي، وی با يك گروه پنجاه نفره در جبهه هاي آبادان حضور يافت و مبارزه را آغاز كرد. وی در ادامه افزود: وي در راه اندازي و شكل گيري نيروي زميني سپاه به عنوان معاون عملياتي نيروي زميني، خدمات شاياني ارائه كرد، در سال 1384 طي سه ماه فعاليت شبانه روزي، بيش از 100سفر به تمامي يگان هاي نيروي زميني داشت و وضعيت آن ها را از نزديك بررسي مي كرد. وي، شب شهادت در جلسه اي، ضمن آن كه حسرت مي خورد كه چرا شهيد نشده، سفارش كرد كه بايد در اردوهاي راهيان نور از همه شهدا بگوييد، از خودتان نگوييد، از ديگران بگوييد. از نيروي هوايي ارتش، از هوانيروز ارتش، از شهداي ارتش و جهاد بگوييد، او جانباز 45 درصد بود و نقش موثري در پيروزي هاي عمليات جنگي نظير، آزادسازي مناطق شمال غرب از دست ضد انقلاب، شكست حصر آبادان، فتح خرمشهر و فتح المبين ايفا كرد. محمدزاده در ادامه به نقد موردي بخش حالا با روزنامه هاي رنگي/ كاغذباد درست مي كنيم و به كفتران سياه و سفيد محل نمي دهيم از شعر اول کتاب(باران) پرداخت. وی کشف رابطه های این چند سطر را این گونه دسته بندی کرد: 1- انتقال خبر با روزنامه هاي رنگي انجام مي شود. در قديم با روزنامه هاي سياه و سفيد انجام مي شد. در قديم تر با كبوتران سياه و سفيد (با كمي تسامح) انجام مي شد. اين شامل مسير تكنولوژي و اهميت اطلاعات است. 2 - روزنامه ها بي جان هستند و كبوتران جان دار؛ اما ديگر به كبوتران اهميتي داده نمي شود ( تقابل سنت و مدرنيسم) 3- ميل به پرواز را مي شود هم با پر دادن كبوتر و هم با ساختن كاغذباد ارائه كرد. در همان مسير، در اين ميان، كاغذباد انتخاب مي شود. 4 همچنين كاغذ باد، نام كتاب شعر سيد رضا محمدي و نام فيلم كوتاهي از علي زماني عصمتي است كه با همكاري شركت برق منطقه اي گلستان تهيه شده است. ايراد: معمولا كاغذباد، کارکرد كودكانه دارد و كبوتربازي از سن و سال جواني شروع مي شود. در تعريفي كه تا كنون شاعر ارائه مي دهد و با توجه به نسبت كودكي در سابقه تاريخي شعر كه نماد پاكي و سادگي و آرامش است، بدون هيچ رويكرد تازه اي، فارغ از سابقه پيشين كلمات، كاركرد نامناسب عرضه مي شود. این منتقد سپس كشف معنا را در این سطرها این گونه بیان کرد: 1- جدول را از سر بيكاري، اعتياد، بي حوصلگي و گاهي آرامش پر مي كنند. 2- جدول شامل كلمات قطعه قطعه شده است. جدول محتوي حروف از هم پاشيده است. 3 شهيد يك بار در جنگ تكه تكه شده و اين بار در جدول كلمات افقي و عمودي از هم مي پاشد. 4- تغيير فرهنگ با كنايه اي زيبا به تصوير كشيده مي شود . محمدزاده اضافه كرد: در مقايسه ميان كشف رابطه ها و كشف معنا در اين شعر، چنين به نظر مي رسد كه دريافت رابطه ها، هرچند كه با كمك مخاطب انجام پذيرد، باز هم كمكي به برجستگي معنا و تصوير نمي كند؛ اما كشف معنا، هر چند كه از انديشه اي فربه، رنج مي برد اما به شدت در حافظه مي ماند و ايجاد لذت بخشي مي کند. وي در انتها گفت: درباره بخش پاياني شعر هم كه به گونه اي مي توان آن را شعر خنثي نامید، تنها از تركيب سازي (اضافه تشبيهي) استفاده شده كه قصد پايان دادن به شعر و مشخص كردن ترجيح شاعر را دارد و اين به سادگي دست مي دهد كه با شعر ساده تفاوت چشمگير دارد. جلسه نقد و بررسي كتاب جمعه: خيابان وليعصر نوشته آرش شفاعي كه چندي پيش توسط دفتر شعر جوان منتشر شد، دوشنبه 11 آبان در قالب دويست و پنجاه و هشتمين نشست هفته كانون ادبيات ايران، در سالن اجتماعات اين كانون با حضور آرش شفاعي، سينا علي محمدي، حبيب محمدزاده و جمعي از علاقمندان به شعر و ادبيات برگزار شد.