خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) 26 مهر 1400 ساعت 21:11 https://www.ibna.ir/fa/gallery/312387/3/کافه-کتاب-گود-روایت-تصویر -------------------------------------------------- عنوان : کافه کتاب گود به روایت تصویر -------------------------------------------------- گزارش پیش رو روایتی تصویری از کافه کتاب گود واقع در خیابان موسوی تهران است. متن