خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) 31 مرداد 1388 ساعت 15:15 https://www.ibna.ir/fa/naghli/47984/بررسي-نقش-ارمنستان-منطقه-قفقاز -------------------------------------------------- با انتشار كتاب «ارمنستان» شكل گرفت عنوان : بررسي نقش ارمنستان در منطقه قفقاز -------------------------------------------------- بررسي نقش كشور ارمنستان در منطقه قفقاز در كتابي با عنوان «ارمنستان» توسط عده‌اي از مولفان وزارت امور خارجه تاليف و منتشر شده است._ متن : به گزارش خبرگزاري كتاب ايران (ايبنا)، اين اثر به بررسي موقعيت جغرافيايي، سياسي، انساني و روابط خارجي اين كشور با ساير كشورها مي‌پردازد. بر اساس مطالب اين اثر، «جمهوري ارمنستان استقلال خويش را در21 سپتامبر 1919 اعلام كرد، اما تا قبل از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي، استقلال اين كشور از سوي جامعه بين‌الملل مورد شناسايي قرار نگرفت. مهم‌ترين هدف اين كشور را مي توان تضمين بقاي ملي و تامين امنيت ملي معرفي كرد و شايد اكنون مهم‌ترين اصل در سياست خارجي ارمنستان از يكسو برقراري روابط منطقي با قدرت‌هاي بزرگي است كه مي‌توانند ارمنستان را در تامين امنيت ملي ياري دهند و از سوي ديگر برقراري روابط عادي با كشورهاي همسايه است.» اين نوشتار در 10 فصل با عنوان‌هاي «جغرافياي طبيعي و اوضاع اقليمي»، «جغرافياي انساني»، «جغرافياي سياسي»، «اديان و مذاهب»، «اوضاع اجتماعي، فرهنگي و آموزشي»، «رسانه‌هاي گروهي»، «اوضاع اقتصادي»، «حكومت، سازمان‌هاي اداري و سياسي»، «روابط خارجي» و «روابط با جمهوري اسلامي ايران» به رشته تحرير درآمده است. در بخشي از اين اثر با عنوان «روابط سياسي ارمنستان با جمهوري اسلامي ايران پس از استقلال» آمده است: «با فروپاشي اتحاد شوروي در سال 1991 و شناسايي جمهوري ارمنستان توسط جمهوري اسلامي ايران، روابط اين دو كشور وارد مرحله فعلي مي‌شود. در اين مدت چند ساله، روابط ايران و ارمنستان فراز و نشيب‌هايي را پشت سر نهاده كه بيش از همه متاثر از در گيري‌هاي منطقه قره‌ باغ بوده است. در تخستين ماه‌هاي استقلال ارمنستان، روابط ايران و ارمنستان با شتاب نسبتا زيادي روبه گسترش نهاده است.» از ديگر موضوعات اين اثر مي‌توان به موقعيت جغرافيايي، عوارض طبيعي، آب و هوا و تغييرات آن، اهميت استراتژيك كشور در منطقه و جهان، تاريخچه رشد مسيحيت در ارمنستان، نفوذ كليسا در اوضاع سياسي و فرهنگي جامعه، نظام اقتصادي ارمنستان و ويژگي‌هاي آن، ارتباطات ارمنستان، تاريخچه قانون اساسي در ارمنستان، احزاب و گروه‌هاي سياسي، عضويت در مجامع و سازمان‌هاي بين‌المللي و بحران قره‌باغ اشاره كرد. چاپ اول كتاب «ارمنستان» از سوي مركز چاپ و نشر وزارت امور خارجه در شمارگان 1000 نسخه، 183 صفحه و بهاي 22000 ريال بر پيشخوان كتاب فروشي‌ها قرار گرفته است