خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) 7 آذر 1389 ساعت 12:57 https://www.ibna.ir/fa/naghli/88871/پژوهشي-درباره-۱۸-امامزاده-الموت-منتشر -------------------------------------------------- عنوان : پژوهشي درباره ۱۸ امامزاده الموت منتشر شد -------------------------------------------------- كتاب «نظر كرده»(آيين‌ها و باورهاي امام‌زاده‌هاي الموت غربي) نوشته فرشته بهرامي، اثري پژوهشي و ميداني درباره اختصاصات فرهنگ فولكلور مردم الموت غربي، با تمركز بر موضوع امامزاده‌هاي اين منطقه است.\ متن : به گزارش خبرگزاري كتاب ايران(ايبنا)، نظركرده، اولين اثر پژوهشي بهرامي است كه در آنضمن تحقيق درباره 18 امامزادهمردم الموت غربي، بخشي از اختصاصات فرهنگي و بومي مردماين منطقهنيز بيان شده است. اين كتاب غيراز اتكا به وجوه تحقيقي و پژوهشي، با لحن ادبي روان نوشته شده و به گونه اي گزارشي توصيفي، هنريبه شمار مي آيد. نويسنده درنظركرده، با برجاي گذاشتن ردپايي از ذوق و احساسات خود درباره موقعيت هايي مختلف تحقيق اش، ساختار آنرا به شكليداستاني در قالبي مستند روايت كرده وبه اينشيوه، خواننده را با احساسات خود در مواجهه با هر موضوع مورد پژوهش شريك ساخته است. بهرامي، در گفت و گويي كه در گذشته درباره اين كتاب با ايبنا داشت، گفت:در گفت و گوهايم با آدم هاي بومي هر محل، سعي داشتم زبان الموتي را به زبان فارسي ترجمه كنم. اين كتاب درباره اختصاصات مردم شناسي و فرهنگ فولكلور مردم الموت غربي است. انگيزه چنين تحقيقي پس از تخريب يكي از امامزاده هاي روستاي ميلك بدون اطلاع سازمان ميراث فرهنگي در من شكل گرفت. عبدالرحمان عمادي نيز در قسمتي از مقدمه اين كتاب كه ايران شناسي دهقاني نام گرفته، نوشته است: كتاب نظر كرده گرچه نام و سرفصل هايش امامزاده هاي رودبار الموت است و نويسنده جوان آن با توانايي و شايستگي از امامزاده و سرپرست آن و باورها درباره اش نوشته اما در واقع برگزيده و جنگي است از ايرانشناسي دهقاني. از: جغرافيا- گزارش محيط در پيرامون ساختمان امامزاده از زمين و باغ و چشمه و رودخانه و تپه و دار و درخت آن چگونگي ساختمان آن از هر رو، از سبك معماري گرفته تا رنگ ونقش در و ديوار وگنبد و نوشته ها و بسياري چيزهاي ديگرش كه خود سندي است تاريخي و پرمعنا و آموزنده- نقشي كه امامزاده ها در نيازها و خواسته ها و دردها و زندگي روزمره دهقانان داشته و دارند.... بهرامي نيز در مقدمه اش بر اين كتاب نوشته است: كتاب حاضر بهانه اي براي بيان ظرفيت هاي زباني مردمان الموت نيز هست. چه در هنگام كار ميداني و چه در زمان نگارش كتاب، تمام سعي ام بر اين بوده است كه در زمينه زباني و برداشت هاي ايدئولوژيك گوي ميدان در دست اطلاع رسان باشد و مخاطب لهجه اطلاع رسان را از لابه لاي خطوط بشنود... ناگفته نماند هر چند موضوع كتاب آيين ها و باورها دربار امامزاده هاي الموت غربي است، اما چون امامزاده ها در زيرگروه بزرگتري به نام عناصر قدسي قرار مي گيرند، امام درخت، چشمه الاله خاتون، و غار حاجت خانه هم به اين مجموعه اضافه شد. بخشي از فصل امامزاده شارشيد اين كتاب اين گونه نوشته شده است: كمي آب خورديم و يك لقمه نان دهن گذاشتيم. چون مرحوم مشتي ما را ميهمان كرده بود، خودمان را سير كرديم... ده بيست قدمي آقا كه رسيديم، همانجاكه بايد به آقا سلام بدهيم، به وي راهه زديم و تمام آن سربالايي را دويديم كه از مردانه ها پيش بيفتيم. گفته بودند هر كه زودتر برسد، زبانش سر جفتش دراز است و حرفش پيش.. امامزاده اسماعيل ميلك، آقا بنده، امامزاده هارون، بي بي شهربانو، پير شاسنگ، امام درخت و اروسيه، امامزاده يوسف و امامزاده افضل، نام برخي فصل هاي تشكيل دهنده اين كتابند. در بخش هاي پاياني اين كتاب فهرستي از لغات ديلمي، راويان و فرهنگ اعلام نيز آورده شده است. كتاب نظر كرده(آيين ها و باورهاي امام زاده هاي الموت غربي)، نوشته فرشته بهرامي، پاييز امسال(89)، به شمارگان 1500 نسخه از سوي نشر آموت منتشر شد.اين كتاب 289 صفحه اي با قيمت 6000 تومان ارايه مي شود.