خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) 29 تير 1400 ساعت 9:48 https://www.ibna.ir/fa/book/308606/کتاب-دانشگاه-پیشران-توسعه-اقتصادی-منتشر -------------------------------------------------- عنوان : کتاب «دانشگاه، پیشران توسعه اقتصادی» منتشر شد -------------------------------------------------- انتشارات سازمان جهاد دانشگاهی تهران کتاب «دانشگاه، پیشران توسعه اقتصادی» را منتشر کرد. متن : به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)، انتشارات سازمان جهاد دانشگاهی تهران کتاب «دانشگاه، پیشران توسعه اقتصادی» نوشته «جیسون لین» و «بروس جانستون» و ترجمه دکتر وحید مهربانی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران چاپ و منتشر کرد. کتاب «دانشگاه، پیشران توسعه اقتصادی» مشتمل بر 10 فصل با عنوان‌های آموزش‌عا‌لی و رقابت‌پذیری اقتصادی، تنوع فعالیت‌های توسعه اقتصادی دانشگاه و مسائل سنجش تأثیر، اشکالات سنجه‌های سنتی نقش آموزش‌عالی در توسعه اقتصادی، سنجش کمک پژوهشی دانشگاه به رشد اقتصادی و نوآوری، همکاری دانشگاه، صنعت و دولت برای رشد اقتصادی، همگرایی آموزش‌عالی و بازار کار، نقش اساسی مدارس عالی منطقه‌ای در بازسازی جوامع محلی و اقتصاد کشور، پیامدهای پیش‌بینی نشده سیاست‌های دارایی فکری دانشگاه و تأثیر رکود بزرگ 2008 بر نقش مدارس‌عالی و دانشگاه‌های در رشد اقتصادی ایالتی و منطقه‌ای است. در بخشی از  پیشگفتار این مجموعه به نوشته «نانسی زیمفر» رئیس دانشگاه ایالتی نیویورک آمده است: «من به این باور اعتقاد راسخ دارم که نشاط و پایداری اقتصادی ما در پشت سر ما قرار ندارد بلکه مقابل ماست. در آن طرف مرز. و من به همین اندازه متقاعد شده‌ام که موسسات و نظام‌های آموزش عالی - دانشگاه‌ها، مدارس عالی و مدارس عالی منطقه‌ای آمریکا- پلی را برای رساندن ما به آنجا خواهند ساخت. آن‌ها همانند خالقان دانش و ادراک جدید، همانند موسسات پشتیبان پرطراوات و معتبر در مجامع ما و همانند هر دوی فرآهم‌آورندگان و خالقان طیف وسیعی از مشاغل، در موضع ناموزونی برای خدمت‌رسانی به عنوان قدرتمندترین موتورها برای جان تازه بخشیدن به اقتصادمان قرار دارند.» در فصل نخست این مجموعه با عنوان «آموزش‌عالی و رقابت‌پذیری اقتصادی» آمده است: «آموزش‌عالی نقش سرنوشت‌ساز رو به فزونی در رقابت‌پذیری اقتصادهای محلی، ایالتی و ملی بازی می‌کند. عوامل تعیین‌کننده شاخص رقابت‌پذیری جهانی مربوط به مجمع جهانی اقتصاد بررسی می‌شوند تا مشخص شود چگونه آموزش‌عالی به‌مثابه محرکی برای رشد اقتصادی در نظر گرفته می‌شود. سپس با بررسی گزارش‌های نهادی مرتبط با توسعه اقتصادی و طرح‌های ملی رقابت‌پذیری اقتصادی، این فصل افزایش توجه جهانی و اهمیت رقابت‌پذیری اقتصادی و راه‌هایی که دولت‌ها از طریق آن‌ها تلاش می‌کنند تا قدرت آموزش‌عالی در تأمین رقابت‌پذیری خودشان را تحکیم بخشند، موضوع بحث قرار می‌دهد.» انتشارات سازمان جهاد دانشگاهی تهران این کتاب را در 411 صفحه و به قیمت 110 هزار تومان چاپ و راهی بازار نشر کرده اس