خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) 19 اسفند 1397 ساعت 15:32 https://www.ibna.ir/fa/report/273038/افزایش-قیمت-کتاب-بهمن-ماه -------------------------------------------------- ایبنا گزارش می‌دهد: عنوان : افزایش قیمت کتاب در بهمن‌ماه ادامه تاثیر گرانی کاغذ بر نشر -------------------------------------------------- آمارهای ماهانه نشر حاکی از آن است که قیمت هر صفحه کتاب به طور میانگین به رقم 184تومان رسیده است. متن : به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)، آمارهای رسمی کتاب حاکی از افزایش قیمت کتاب در بهمن ماه دارد، آنچنانکه مطابق با اطلاعات بانک خانه کتاب، قیمت کتاب در این ماه به طور میانگین به صفحه ای 184 تومان رسیده و این در حالی است که در دی ماه این رقم معادل بود با 170 تومان. افزایش نزدیک به 11درصدی قیمت کتاب در شرایطی تجربه می شود که بازار کاغذ به عنوان اصلی ترین مواد مصرفی تولید کتاب، ماه های پرتنشی را پشت سر می گذارد. طبق آخرین استعلام از بازار آزاد کاغذ(18اسفندماه) قیمت کاغذ 60*90 اندونزی 70 گرمی بندی 305 و 80 گرمی در همین ابعاد، بندی 345 هزارتومان است. درحالی که کتاب در اسفند ماه سال گذشته با قیمت زیر 100هزارتومان معامله می شد. مقایسه قیمت میانگین هر صفحه کتاب در ماه های اخیر نیز از افزایش قیمت کاغذ و تاثیر مستقیم آن بر قیمت کتاب خبر دارد. آذر ماه: 1476 ریال دی ماه: 1669 ریال بهمن ماه: 1845 ریال قیمت میانگین کتاب در بهمن ماه همچنین این روند روبه رشد را می توان در قیمت متوسط کتاب در ماه های اخیر جست وجو کرد. مطابق با اطلاعات زیر، قیمت میانگین کتاب در بهمن ماه سال 97 برابر با 252هزار و 403 ریال بوده که در مقایسه با میانگین قیمت کتاب در بهمن 96 که 166هزار و 120ریال بود، حدود 52درصد افزایش داشته است.