خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) 4 مهر 1400 ساعت 10:16 https://www.ibna.ir/fa/shortint/311288/قرائتی-روان-شناختی-47-اثر-سینمایی-یک-کتاب -------------------------------------------------- به قلم نویسنده اهوازی منتشر شد؛ عنوان : قرائتی روان‌شناختی از 47 اثر سینمایی در یک کتاب -------------------------------------------------- خالد لویمی نویسنده اهوازی کتاب «قرائتی روان‌شناختی از 47 اثر سینمایی ایران و جهان» را روانه بازار نشر کرد. متن : خالد لویمی نویسنده کتاب «قرائتی روان‌شناختی از 47 اثر سینمایی ایران و جهان» در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) در خوزستان، در خصوص چاپ این کتاب گفت: این کتاب در 110 صفحه توسط انتشارات «سُها» منتشر شد. در این کتاب 47 اثر  از مهم‌ترین آثار سینمایی ایران و جهان که حاوی لایه‌هایی معنایی و روان‌شناختی هستند و همچنین یک مستند و سریال را مورد تحقیق و بازخوانی قرار داده‌ام. وی بیان کرد: متن‌هایی که به‌دقت نگاشته می‌شوند، توقف و تأمل می‌طلبند و همین‌طور دیگر نشانه‌ها و پیام‌های چارچوب‌بندی‌شده‌ای که خالق آنها در خلق‌شان تأنی و اندیشه‌ای و در بیان‌شان معنایی نهفته داشته است. نویسنده «جنب سید خلف» ادامه داد: از جمله متن‌هایی که به زبانی هنری هم روایتگر و هم تولیدکننده ایده، تصور، ذهنیت و اندیشه در آدمی هستند، آثار سینمایی است مخصوصا آن دست از ساخته‌هایی که با رویکردی روان‌شناختی و جامعه‌شناختی سطح تماس بیشتری با واقع زیستی آدمیان دارند و با کاوش در اعماق وجود انسان زمینی، از رنج‌ها و شادی‌ها، تلاش‌ها و امیدها، افت‌ها و خیزها، طمع‌ها و انگیزه‌ها، قدرت‌ها و ضعف‌ها، سادگی‌ها و پیچیدگی‌ها، شکل‌ها و سیرت‌ها، ساخت‌ها و خرابی‌ها و عشق‌ها و نفرت‌های زیست انسانی می‌گویند. وی در پاسخ به این سوال که چه شد که از نوشتن رمان به سمت پروژه تحقیقی سینما رفتید؟ اینگونه توضیح داد: ساخت سینمایی نیز به نوعی روایتگری است که زیست انسانی در آنها بازنمایی می‌شود و به باور من هیچ اثر سینمایی از واقعیت اجتماعی خالی نیست. با توجه به علاقه‌مندی مطالعاتی‌ام در حوزه روانشناسی و ارتباطات کوشیدم با دقت و تحقیق در برجسته‌ترین  آثار سینمایی که از لایه‌های معنایی بیشتری برخوردار بود، آنها را مورد بازخوانی مجدد قرار دهم.  لویمی افزود: در این کتاب تلاش شده است تا حد امکان و حسب تشخیص نویسنده، شاخص‌ترین و عمیق‌ترین آثار سینمایی ایران و جهان که اشاراتی معنایی به درونیات انسان دارند، اختیار شود و در باب آنها قرائتی و تأویلی بر متن‌شان نگاشته شود