خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) 30 ارديبهشت 1399 ساعت 10:41 https://www.ibna.ir/fa/sound/290976/صحبت-های-دکتر-صفورا-برومند-مورد-روز-جهانی-موزه-بشنوید -------------------------------------------------- عنوان : صحبت های دکتر صفورا برومند در مورد روز جهانی موزه / بشنوید -------------------------------------------------- خانم دکتر صفورا برومند استادیار گروه تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی متن