کد QR مطلبدریافت صفحه با کد QR

انجمن مفاخر معماری ایران برگزار می‌کند

رونمایی از تازه‌ترین اثر تالیفی پروفسور فلامکی

15 بهمن 1393 ساعت 11:17

«دریافت یگانگی در معماری ایرانی» عنوان کتابی به تالیف محمد منصور فلامکی، چهره ماندگار معماری ایران است که عصر امروز در باغ موزه قصر تهران رونمایی می‌شود. در این نشست، محمدرضا اصلانی (کارگردان)، شهریار سیروس و مولف کتاب سخنرانی خواهند داشت.


به گزارش خبر گزاری کتاب ایران (ایبنا) این کتاب در 285 صفحه تابستان سال جاری از سوی موسسه فرهنگی هنری فضا منتشر شده و بر اساس اطلاعات وب‌سایت کتابخانه ملی پانزدهمین کتاب منتشر شده از پروفسور فلامکی است.

این مراسم همچنین یکصد و پنجاه و یکمین گفتمان هنر و معماری است که انجمن مفاخر معماری ایران به دبیری علیرضا قهاری و با موضوع دریافت یگانگی در معماری ایرانی برگزار می‌کند. علاوه بر سخنرانی‌ها، نمایش فیلم و پرسش و پاسخ بخش‌های دیگر این نشست خواهند بود.

در بخشی آغازین از کتاب «دریافت یگانگی در معماری» می‌خوانیم: «آدمیان، احساس را می زیَند، احساس، در لحظه، محقق نمی‌شود. آغاز و پایانی دارد که در طول فاصله میان این دو، به چیزی می‌توان دست یافت. آن چه در پایان راهِ تجربه‌کردن فضایی، دریافت می‌شود، برداشتی است در همه حال انتزاعی!

 

«زندگی کردن در فضای معنوی و به‌دست‌آوردن نتیجه‌ای متمایز از آن چه در آغاز بوده و دریافت آن در جهان نفسانی آدمی‌زاده، ثمری می‌دهد که احساس نامیده می‌شود. جدا دانستن نتایجی که زیر عنوان احساس‌های آدمی، دانسته می‌شوند و قرار دادن آن‌ها ذیل دو گونه‌ی متفاوت، برخاسته از دانشی تجربی یا دانشی همگانی‌شده است که ابزارهایِ شناختِ نزد آدمیان را متمایز می‌داند و در نهایت، راه به جدا دانستن یا متمایز خواستن "عینیات" و "ذهنیات" می‌برد. اثر معمارانه، در این راه، باید قادر باشد، نخست جلوه‌هایی به دست دهد که ذاتی انتزاعی دارند و در عالم معنا، به نظم با یکدیگر می‌آمیزند تا تاریخی یگانه پیدا کنند. این نظم است که نمایانگر و زاینده یگانگی می‌شود و نه آن چه وجه‌برون یا نماهای بنا یعنی عناصری که به جهان کالبدی تعلق دارند، می‌نمایانند. از این روی است که فضاهای کالبدی یا معماری‌های برخوردار از زیبایی‌های متکی بر وجه برون را، جلوه‌ای از یگانگی یا وحدانیت در ذات معماری قلمداد می‌کنیم.»

علاقمندان برای شرکت در این مراسم می‌توانند عصر امروز ساعت 15 و 30 دقیقه در مکان باغ موزه قصر تهران واقع در خیابان دکتر شریعتی ، خیابان مطهری شرقی حضور به هم رسانند.محمد منصور فلامکی متولد 1313 در حال حاضر علاوه بر تدریس در دانشگاه ریاست «انجمن علمی فضای معماری نو ایران» و آانتشارات فضا» را بر عهده دارد. عناوین برخی از آثار او در فهرست زیر آمده است:

« باز زنده‌سازی بناها و شهرهای تاریخی» - دانشگاه تهران، ۱۳۸۷
«ری‍ش‍ه‌ه‍ا و گ‍رای‍ش‌ه‍ای‌ ن‍ظری‌ م‍ع‍م‍اری‌» - ف‍ض‍ا‏‫، ۱۳۸۱
«سیری در تجارب مرمت شهری از ونیز تا شیراز» - وزارت مسکن و شهرسازی، 1357
«ش‍ک‍ل‌گ‍ی‍ری‌ م‍ع‍م‍اری‌ در ت‍ج‍ارب‌ ای‍ران‌ و غ‍رب»‌ - ن‍ش‍ر ف‍ض‍ا، 1371
«فاراب‍ی‌ و س‍ی‍ر ش‍ه‍رون‍دی‌ در ای‍ران»‌ - ف‍ض‍ا، 1384
«م‍ع‍م‍اری‌ و م‍وس‍ی‍ق‍ی‌» - نشر ف‍ض‍ا‏‫، ۱۳۸۳
«پابلو پیکاسو» – فضا 1383
«اصل‌ها و خوانش معماری ایران» – فضا 1391
«تحرک اجتماعی در شهرهای اقماری ونیز- پادوا – ترویزو» از ۱۸۶۱ تا ۱۹۶۱ – چاپ دانشگاه ونیز
«تکنولوژی مرمت معماری» – فضا 1387
«حریم‌گذاری بر ثروت‌های فرهنگی ایران» – فضا1384
«زیستگاه اشتراکی آرمانی در برنامه ریزی شهری» -  تامس اندرو راینر - ترجمه محمدمنصور فلامکی و  نوین تولایی – فضا 1382
«مجموعه مقالات اولین سمینار مرمت بناها و شهرهای تاریخی: وجود و آینده مراکز مسکونی تاریخی» – فضا 1386
«منشور آتن» – لوکوربوزیه – ترجمه محمدمنصور فلامکی -  فضا 1382
«نوسازی و بهسازی شهری» – انتشارات سمت 1386


کد مطلب: 217324

آدرس مطلب :
https://www.ibna.ir/fa/tolidi/217324/رونمایی-تازه-ترین-اثر-تالیفی-پروفسور-فلامکی

ایبنا
  https://www.ibna.ir