کد QR مطلبدریافت صفحه با کد QR

لوییس گوردون با «ترس از آگاهی سیاه» به بازار کتاب می‌آید

از سیاهان می‌ترسند!

https://www.kirkusreviews.com/book-reviews/lewis-r-gordon/fear-of-black-consciousness/ , 8 آذر 1400 ساعت 8:33

کتاب جدید لوییس ریکاردو گوردون، با عنوان «ترس از آگاهی سیاه»، در تاریخ 11 ژانویه 2022، منتشر خواهد شد.


خبرگزاری کتاب ایران)ایبنا)- مترجم سیدامین موسوی‌زاده: در این کتاب، یک فیلسوف آفریقایی-یهودی به آگاهی سیاهان و مبارزه با ساختارهای اجتماعی فراگیر برتری‌طلبانه سفیدپوستان می‌نگرد.
 
گوردون، رئیس دپارتمان فلسفه دانشگاه کانکتیکات، می‌نویسد: «نژادپرستی تولید نهادی موقعیت غیرانسانی برای گروه‌هایی از انسان‌ها است که نتیجه آن این است که یک «نژاد» یا مجموعه‌ای از «نژادها» فرا‌تر یا فروتر از دیگران تلقی می‌شوند.» مسلماً این در اکثر تعاریف کاری برتری سفیدپوستان آشکار است، اگرچه، همان‌طور که او می‌افزاید، این روزها اکثر طرف‌داران آن آموزه اصطلاحات تا حدودی ملایم مانند راست‌گرایی بدیل یا ملی‌گرایی سفید را ترجیح می‌دهند. علاوه بر این، نویسنده معتقد است که نژادپرستی در چپ و راست وجود دارد. او پیش‌نهاد می‌کند که آگاهی نرم سیاهان با نظام فعلی سازگار است، در حالی که چیزی که لازم است «عملی شدن، و مبارزه با ظلم» است - یعنی دستیابی به آگاهی سخت سیاهان که همه ایده‌های برتری سفیدان و پستی سیاهان را رد می‌کند.
 
گوردون کمی مطلب را گسترش می‌دهد، تا جایی که در پایانی قانع‌کننده، حتی فیلم پلنگ سیاه  را در این تکامل می‌گنجاند. نویسنده گاهی با قلم‌موی خیلی پهن نقاشی می‌کند؛ مثل زمانی که می‌گوید «سفیدان همه چیز  را می‌خواهند.» اتهامی که مطمئناً متحدان خوش‌نیت را از خود دور می‌کند. با این وجود، نویسنده درک دقیقی از کتاب‌های برتری‌طلبانه دارد، که از طیفی از منابع قدیمی و نوفاشیستی استفاده می‌کنند تا به این اصل برسند که تنها راه برتری بخشیدن به خود این است که دیگری را پست‌تر جلوه دهیم. در این‌جا، گوردون بحث را تا برهم‌برایی و «درک این که نژاد با بسیاری از روش‌های دیگر زندگی در دنیای مدرن اروپا، از جمله طبقه، جنسیت، بومی‌بودن، و جنسیت» و تبعیض‌های جدید در هر درزگاه مرتبط است، گسترش می‌دهد. او معتقد است که نژادپرستی به خودی خود برتری‌طلبی نیست، اما هر دو را می‌توان با آگاهی سیاه جدید که هر دو از آن می‌ترسند، شکست داد.
 
این اثر، افزودنی تحریک‌آمیز است به ادبیات نژاد، نژادپرستی و مقاومت. لوییس از دانش‌مندان برجسته اگزیستانسیالیسم سیاهان است. او استاد فلسفه در دانشگاه کانکتیکات است و در زمینه‌های فلسفه آفریقا، اگزیستانسیالیسم، پدیدارشناسی، نظریه اجتماعی و سیاسی، تفکر پسااستعماری، نظریه‌های نژاد و نژادپرستی، فلسفه‌های آزادی فعالیت می‌کند. انحطاط انضباطی: تفکر زنده در زمان های آزمایشی، درآمدی بر فلسفه آفریقایی، فانون چه گفت: مقدمه‌ای فلسفی بر زندگی و اندیشه او، فرزندان دیگر اعلیحضرت: طرح‌هایی از نژادپرستی از عصر نواستعماری، و وجود در سیاه: گلچینی از فلسفه وجودی سیاه از آثار او هستند.

 

 
شنا‌سنامه کتاب
Fear of Black Consciousness
by Lewis R. Gordon (Author)
Farrar, Straus and Giroux (January 11, 2022), 288 pages
 

منبع: کرکوسریویو


کد مطلب: 314341

آدرس مطلب :
https://www.ibna.ir/fa/shorttrans/314341/سیاهان-می-ترسند

ایبنا
  https://www.ibna.ir