دختری از بصره به روایت جمشید خانیان

دختری از بصره به روایت جمشید خانیان

ارائه کتاب‌های کودک و نوجوان بعد از تایید کارشناسان در نمایشگاه فرانکفورت

ارائه کتاب‌های کودک و نوجوان بعد از تایید کارشناسان در نمایشگاه فرانکفورت

دختری از بصره به روایت جمشید خانیان
۲۴ شهريور ۱۴۰۰ ۱۲:۰۵
«آقای بیجامەپوش» روانه بازار نشر شد
۲۴ شهريور ۱۴۰۰ ۱۰:۰۷
1000 جلد کتاب از طرف خیّرین به کودکان کتابخوان روستای «باغچله» اهدا شد
۲۴ شهريور ۱۴۰۰ ۰۸:۰۸
کودکان ما نقش مهمی در حفظ و ماندگاری زبان‌‌های مادری در کشور دارند
۲۳ شهريور ۱۴۰۰ ۱۴:۳۰
کودکان کار در رشت از خوانِ کتاب به قله‌‌ی بازی رسیدند
۲۳ شهريور ۱۴۰۰ ۱۳:۱۷
«آخرین سفر جوجه‌اردک زشت» ما را وارد ذهن هانس کریستین اندرسن می‌کند
۲۲ شهريور ۱۴۰۰ ۱۰:۰۰
واقعه کربلا از دریچه شعرهایی نوجوانانه
۲۱ شهريور ۱۴۰۰ ۱۳:۳۱
لوح افتخار IBBY به نویسنده «سایه هیولا» اهدا شد
۲۱ شهريور ۱۴۰۰ ۱۲:۴۵
سوسو خوابش نبرده بود
۲۱ شهريور ۱۴۰۰ ۰۹:۴۰