فریاد ناصری،‌ مدیر نشر حکمت کلمه برای گفت و گو با خبرنگار ایبنا در تحریریه خبرگزاری حضور پیدا کرد./عکاس: معصومه احمدی
کد مطلب : ۳۴۳۲۴۳