آیین افتتاحیه دومین جشنواره ملی آیین سخن به همت شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا برگزار شد./عکاس: فاطمه عموزاد
کد مطلب : ۳۳۴۲۳۴