کتابخانه مرکزی قم با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افتتاح شد. /عکس ها دریافتی است.
کد مطلب : ۳۳۴۱۶۲