کتاب «جامعه مسلمانان تفلیس» با سخنرانی نانی گئلوانی(نویسنده)، گودرز رشتیانی، اکبر مقدسی و مجتبی کامرانی‌فرد در سرای کتاب خانه کتاب و ادبیات ایران برگزار شد./عکاس:نیلوفر عباسی
کد مطلب : ۳۳۲۶۰۰