مراسم رونمایی از دو کتاب با عنوان منشور سینمایی جلد دوم و ماهیت شناسی نخستین فتنه قرن جدید در سالن مهر حوزه هنری برگزار شد. /عکاس:معصومه احمدی
کد مطلب : ۳۳۲۰۸۲