مراسم رونمایی کتاب «از اداره هفتم تا سفارت» با حضور محسن پاک‌آیین، نویسنده کتاب، محمدکاظم سجادپور،محمدرضا باقری و مهدی پاک‌نیا دبیر نشست در خبرگزاری ایرنا برگزار شد. /عکاس:معصومه احمدی
کد مطلب : ۳۳۱۷۱۳