نشست «مبانی نظری معرفتی دفاع مقدس» در خانه کتاب و ادبیات ایران برگزار شد. /عکاس:معصومه احمدی
کد مطلب : ۳۲۹۴۹۷