هفت تندیس نیمکت‌نشین از مشاهیر و مفاخر شعر و ادب فارسی کشور با هدف ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی ازسوی سازمان زیباسازی شهرداری تهران در راسته انتشاراتی‌های خیابان کریم خان زند جانمایی و نصب شد. /عکاس:معصومه احمدی
کد مطلب : ۳۲۹۴۵۵