سومین نشست از سلسله نشست‌های گفت‌وگوی انتقادی با عنوان «توهم توطئه یا دخالت خارجی در تاریخ و سیاست ایران» در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد. /عکاس: امین سروری
کد مطلب : ۳۲۹۱۹۶