کتابخانه مدرسه مکتب الامیر(ع) واقع در محله امامزاده یحیی (ع) تهران با حضور محمد سرشار معاون فرهنگی اجتماعی معاون اول رئیس جمهور و مهدی رمضانی دبیر کل نهاد کتابخانه های عمومی افتتاح شد. عکاس: معصومه احمدی
کد مطلب : ۳۲۹۰۳۱