نخستین میزگرد «تحریف تاریخ معاصر ایران» با حضور غلامرضا عزیزی، پژوهشگر تاریخ و سندپژوه و علی‌محمد طرفداری، تاریخ‌نگار و استاد دانشگاه در اتاق گفت‌وگوی ایبنا برگزار شد. / عکاس: نیلوفر عباسی
کد مطلب : ۳۲۸۶۰۴