محمدرضا هراتی معاون توسعه کتابخانه‌ها و ترویج کتابخوانی نهاد کتابخانه‌های عمومی از کتابخانه باباطاهر بازدید کرد. /عکاس: معصومه احمدی
کد مطلب : ۳۲۶۸۷۷