به مناسبت روز شعر و ادب فارسی , سمینار «شعر و ادب فارسی در جهان ایران‌شناسی» در خانه کتاب و ادبیات ایران برگزار شد. /عکاس: معصومه احمدی
کد مطلب : ۳۲۶۵۰۸