سیزدهمین نشست تکیه کتاب با عنوان «صدای زنانه در پیاده روی های اربعین» با حضور فائضه غفار حدادی و محدثه قاسم پور در سرای اهل قلم خانه کتاب و ادبیات ایران برگزار شد. /عکاس: معصومه احمدی
کد مطلب : ۳۲۶۲۶۹