یعقوب توکلی پژوهشگر تاریخ معاصر با حضور در اتاق گفت وگوی خبرگزاری ایبنا به بررسی سفرنامه های اربعین با نگاه ویژه به کتاب «جای پای زینب در اربعین » پرداخت. / عکاس : کامیار خطیبی
کد مطلب : ۳۲۶۲۵۹