بر طبق آمار منتشر شده، در بهار 1401 تعداد 26،366 عنوان کتاب منتشر شده که نسبت به مدت مشابه در سال قبل 52 درصد افزایش نشان می‌دهد. اینفوگرافیک زیر مقایسه آمار عناوین و شمارگان کتاب‌های منتشر شده در بهار 1401 و بهار 1400 را نشان می‌دهد.
خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، بر طبق آمار منتشر شده، در بهار 1401 تعداد 26،366 عنوان کتاب منتشر شده که نسبت به مدت مشابه در سال قبل 52 درصد افزایش نشان می‌دهد. اینفوگرافیک زیر مقایسه آمار عناوین و شمارگان کتاب‌های منتشر شده در بهار 1401 و بهار 1400 را نشان می‌دهد.

کد مطلب : ۳۲۶۱۴۸