نشست «عاشورا در ادبیات نمایشی» با حضور نصرالله قادری و محمدمهدی رسولی در سرای اهل قلم خانه کتاب و ادبیات ایران برگزار شد.
کد مطلب : ۳۲۴۸۷۷