نقد و بررسی کتاب داستان بریده بریده با حضور محسن عطاالله منتقد ادبی، زهره اهوارکی ویراستار و علیرضا نظری خرم نویسنده کتاب، در سرای اهل قلم خانه کتاب و ادبیات ایران برگزار شد.
کد مطلب : ۳۲۴۷۵۰