نشست نقد و بررسی کتاب «وقت محدود؛ روایت زندگی امنیتی شهید سید کاظم کاظمی»با حضور محسن باقری اصل،جواد کلاته عربی و محمد حسن روزی طلب نویسنده کتاب، در سالن عاشوری خانه کتاب و ادبیات ایران برگزار شد.
کد مطلب : ۳۲۴۶۰۳