نشست نقد و بررسی کتاب «نفس المهموم» با حضور محمد اسفندیاری و سعید طاووسی، در سرای اهل قلم مؤسسه خانه کتاب و ادبیات ایران برگزار شد.
کد مطلب : ۳۲۴۵۲۳