آیین رونمایی،نقد و بررسی ۳ کتاب درباره بیانیه گام دوم «روایتی کوتاه از بیانیه گام دوم»، «برخی مفاهیم اساسی در بیانیه گام دوم» و «گفتارهایی در باب بیانیه گام دوم» با حضور علی لاریجانی، علیرضا مختارپور و علی ذوعلم در سالن حکمت سازمان اسناد و کتابخانه ملی برگزار شد.
کد مطلب : ۳۲۳۶۶۱