کنفرانس مطبوعاتی ششمین همایش انجمن علمی مطالعات صلح ایران در سطح بین الملل و با عنوان ادیان و صلح آفرینی در هزاره سوم؛ ظرفیت‌ها و چالش‌ها با حضور آیت الله سیدمصطفی محقق‌داماد؛رئیس گروه مطالعات اسلامی فرهنگستان علوم برگزار شد.
کد مطلب : ۳۲۳۰۳۹