ویژه برنامه «بیداری امت» و مراسم رونمایی از ۵ عنوان کتاب مجید صفاتاج، نویسنده نام آشنای کشور یکشنبه 29 خرداد از سوی فرهنگسرای انقلاب و با مشارکت فرهنگسرای رسانه برگزار شد.
کد مطلب : ۳۲۳۰۳۵