نشست خبری نخستین جشنواره ی ملی شعر نیکوکاری با حضور نماینده داوران و نیز دبیر اجرایی جشنواره و مدیر مرکز آفرینش های ادبی حوزه هنری برگزار شد.
کد مطلب : ۳۲۲۸۵۵