آیین معرفی کتاب «فریادهای خاموش روزنگاشت تنهایی» تالیف دکتر عماد افروغ در مرکز همایش‌های بین المللی سازمان اسناد و کتابخانه ملی سالن فرهنگ برگزار شد.
کد مطلب : ۳۲۲۸۲۹