میزگرد بررسی تاثیر نمایشگاه بین المللی کتاب بر جهانی شدن و فروش آثار ادبی باحضور اهالی فرهنگ و ادب,هادی خورشاهیان؛نویسنده ومنتقد ادبی،احسان رضایی؛نویسنده و موسس پایگاه نقد داستان و سردبیر ویکی ادبیات و عباس محمدی ؛شاعر و مدیر مرکز آفرینش های ادبی حوزه هنری در خبرگزاری کتاب ایران برگزار شد.
کد مطلب : ۳۲۲۷۷۱