آئین سپاس چهره‌های ماندگار صنعت چاپ 20 اردیبهشت ‌ماه در هتل اسپیناس پالاس برگزار شد.
کد مطلب : ۳۲۱۲۹۷