ویژه برنامه روز اسناد ملی و میراث مکتوب امروز(19 اردیبهشت ماه 1401) با حضور علیرضا مختار پور؛رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی و اساتید و پیشکسوتان این سازمان در حوزه اسناد برگزارشد.
کد مطلب : ۳۲۱۲۰۹